کاغذ ورودی

 

  فناوري چاپ رول، توانايي چاپ روي کاغذ هاي با گرماژ کمتر از 90 گرم درمتر مربع را دارد. اين دستگاه حتي ميتواند روي کاغذ هاي با گرماژ 35 گرم در متر مربع نيز عمليات چاپ را انجام دهد، اما در چاپ شيت حداقل گرماژ کاغذ بايد 90 گرم در متر مربع باشد، همچنين در چاپ رول امکان چاپ روي کاغذ هاي گلاسه، تحرير و کاهي وجود دارد. چاپ شيت امکان چاپ روي کاغذ کاهي را ندارد.1.jpg

درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: