• مؤسسه چاپ رواق ( سهامي خاص ) در سال1374 با 10 نفر نيروي انساني و يك دستگاه چاپ رول آغاز به كاركرده و در حال حاضر با پنج دستگاه چاپ رول و 220 نفر پرسنل ، در زميني به وسعت 7000 متر مربع ، به بيش از 150 نشريه و شركت تجاري گوناگون به ارائه خدمت مشغول است . سهم چاپ رواق در بازار چاپ تجاري رول حدود 60% و در بازار چاپ غير تجاري بيش از 10% است . اين مؤسسه با نصب و راه اندازي اولين دستگاه چاپ رول با قابليت چاپ تجاري در سال1381 خود را به عنوان واردكننده اين تكنولوژي در ايران و پيشرو در بازار چاپ تجاري معرفي كر د. با تكيه بر چنين پيشينه روشني ادعا مي كنيم كه نياز و الزامات مشتريان را به خوبي مي شناسيم و هدف تمامي پرسنل ، رضايتمندي مشتري و ارائه خدمات با بالاترين كيفيت خواهد بود.


 در سالهای اخير پيشرفت هاي تکنولوژيک در چاپ رول، کيفيت خروجي هاي چاپ رول را به مراتب بهتر نموده است. ورود دستگاههايHeat-set به بازار چاپ رول باعث شده دستگاه چاپ رول نيز امکان چاپ روي کاغذ هاي گلاسه را داشته باشند تابدين ترتيب در کيفيت چاپ دستگاه رول تحول بزرگي ايجاد نمايند. چاپ رواق مفتخر است به عنوان اولين چاپخانه ايران فناوري چاپ تجاری Heat- set را به كشور منتقل كرده ا ست.

  در فناوري رول قيمت تمام شده (به ويژه براي تيراژهاي بالاتر از 5 هزار نسخه) نسبت به چاپ شيت کمتر است. اين تفاوت هزينه در تيراژ هاي بالاتر به ا ندازه قابل توجهي ا فزايش مي يابد.

  فناوري چاپ رول، توانايي چاپ روي کاغذ هاي با گرماژ کمتر از 90 گرم درمتر مربع را دارد. اين دستگاه حتي ميتواند روي کاغذ هاي با گرماژ 35 گرم در متر مربع نيز عمليات چاپ را انجام دهد، اما در چاپ شيت حداقل گرماژ کاغذ بايد 90 گرم در متر مربع باشد، همچنين در چاپ رول امکان چاپ روي کاغذ هاي گلاسه، تحرير و کاهي وجود دارد. چاپ شيت امکان چاپ روي کاغذ کاهي را ندارد.